Drukuj

Oferta tylko na administrowanie w przypadku
sprawnie funkcjonującego Zarządu obejmuje :


1. Obsługę rachunkową właścicieli

 • Sprawowanie pieczy nad księgowości WspĂłlnoty w sposĂłb umoĹźliwiający Zarządowi rozliczenie się z zarządu nieruchomością wspĂłlną
 • Prowadzenie ewidencji wpływĂłw i wydatkĂłw wspĂłlnoty w oparciu o plan kont generowany w  systemie  ZUI Mieszczanin
 • Prowadzenie ewidencji  wpłat i obciążeń poszczegĂłlnych właścicieli na podstawie  indywidualnych umĂłw w oparciu  o  profesjonalne moduły czynszowe i rozliczeniowe firmy ZUI Mieszczanin oraz publikowanie ich w E-Kartotece
 • Rozliczanie z właścicielami zuĹźyć mediĂłw przypadających na ich lokale zgodnie z odczytami licznikĂłw w lokalach oraz licznikĂłw głównych
 • Wykonywanie naliczeń wynikających z planĂłw gospodarczych wspĂłlnoty i zakupĂłw mediĂłw przez wspĂłlnotę


2. Utrzymanie techniczne budynku

 • Prowadzenie książki obiektu i wykonywanie okresowych (rocznych) przeglądĂłw obiektu oraz inne czynności przewidywane Prawem Budowlanym
 • Kontrola nad  utrzymaniem czystości i  porządku w części wspĂłlnej
 • Kontrola i analiza dostaw energii, wody itd.  do lokali i do części wspĂłlnych
 • Obsługę formalno-prawną Zarządu
 • Ewidencja właścicieli  i ich udziałów w nieruchomości wraz z przechowywaniem aktĂłw notarialnych
 • Ewidencja dodatkĂłw mieszkaniowych i wydawanie zaświadczeń (współpraca z odpowiednimi komĂłrkami organizacyjnymi gminy)
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji wspĂłlnoty
 • Przygotowanie załoĹźeń do rocznego planu remontĂłw i budĹźetu WspĂłlnoty na bieżący rok, celem umoĹźliwienia Zarządowi przygotowania w/w dokumentĂłw do zatwierdzenia przez zebranie WspĂłlnoty
 • Informowanie Zarządu o zmianach uregulowań prawnych w zakresie dotyczącym wspĂłlnot mieszkaniowych