Czym się zajmujemy Drukuj
Wpisany przez Marek Kądzielewski   
poniedziałek, 29 grudnia 2008 16:41


Czym się zajmujemy

1. Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.Świadczymy usługi dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych będących właścicielami budynków wielomieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych.
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o gospodarce nieruchomościami "zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:
1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
4) bieżące administrowanie nieruchomością
5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość
2. Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania i  rynku nieruchomości.
Poprawiony: piątek, 09 maja 2014 12:29