Wpłaty na konto Wspólnoty Drukuj

 

W E-Kartotece podane są aktualne rachunki Wspólnot Mieszkaniowych. Wpłaty na te konta można dokonać drogą internetową, bądź otrzymać w Administracji blankiety wpłat , które następnie po wypełnieniu opłacić w bankach lub agencjach bankowych.

 

Prowizja za dokonanie wpłaty w banku mogą wynosić nawet do  ok. 5 zł.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakładania kont osobistych w banku (np. PKO BP) i dokonywanie stałych zleceń na płatności czynszowe, bo transakcje  są wtedy bezpłatne.